Rode Driehoek


Waarom?

Het recht op een goede job met levenskwaliteit

Werk is belangrijk. Een fatsoenlijke job verzekert een comfortabel leven en draagt bij tot een positief gevoel over jezelf.

Voor extreem-rechts staat werk gelijk aan snel produceren en een hogere werklast: meer flexibele uren, meer en langer werken,…

Het recht op sociale zekerheid

Dankzij de sociale zekerheid heeft iedereen gedurende zijn hele leven toegang tot sociale voorzieningen (betaalbare gezondheidszorg, pensioenen, werkloosheidshulp, enz.)

Extreem-rechts wil de sociale zekerheid afbouwen en wil die vervangen door privé-initiatieven.

Het recht op onderwijs voor iedereen

Onderwijs moet gratis, voor iedereen toegankelijk en pluralistisch zijn.

Voor extreem-rechts zijn scholen kweekvijvers van nationalisme, competitiviteit en elitevorming. Het ijvert voor strenge controles op leerkrachten en strengere selecties van leerlingen. Extreem-rechts wil geen gratis onderwijs en verkiest privé-scholen.

Het recht op een herverdelend belastingssysteem

De inkomensbelasting streeft naar een rechtvaardige herverdeling van de inkomens.

Extreem-rechts pleit voor de vermindering van de inkomensbelasting en voor de vervanging ervan door hogere BTW. Dat is onrechtvaardig omdat het de laagste inkomens zo het zwaarst treft.

Het recht op bestaanszekerheid en -veiligheid

Iedereen heeft recht op een veilig en bestaanszeker leven. Om het onveiligheidgevoel te bestrijden, moeten we eerst de oorzaken aanpakken: armoede, werkloosheid, huisvesting en andere vormen van uitsluiting…

Extreem-rechts heeft belang bij een cultuur van geweld en vertaalt dit in agressieve en hatelijke taal en daden om mensen bang te maken. Hierin past dus het pleidooi voor vrij wapenbezit en burgerwachten. Extreem-rechts bestrijdt misdaad niet, het is er mee de oorzaak van. De talloze veroordelingen voor geweldpleging van extreem-rechtse kopstukken bewijzen dit.

Het recht om elkaar te ontmoeten met respect voor onderlinge verschillen

We hechten veel belang aan openheid en tolerantie, ongeacht culturele, religieuze of andere verschillen. Diversiteit is een belangrijke bron van rijkdom in onze wereld.

Extreem-rechts ontkent de multiculturaliteit, die alleen maar zal toenemen.Het leeft dus in een andere, onrealistische wereld.

Het recht op vrije meningsuiting

Vrij zijn mening kunnen uiten, zonder angst voor vergelding of sancties, is één van onze meest fundamentele rechten.

Extreem-rechts misbruikt dit recht om haat en racisme te zaaien. Tegelijk het journalisten muilkorven en bepalen welke artistieke uitingen nog ‘aanvaardbaar’ zijn. Van censuur gesproken!

Het recht om vrij te denken

Ieder mens moet vrij zijn om te kiezen welke levensbeschouwing en mening hij aanhangt en hoe hij deze in de praktijk brengt zonder anderen hierin te schaden.

Extreem-rechts heeft geen respect voor deze vrijheid. Het valt afwijkende godsdiensten aan en streeft één enkele levensvisie na.

Het recht op vrije tijd en ontspanning naar keuze

Iedereen heeft toegang tot een brede waaier aan vrijetijdsactiviteiten waaruit men naar smaak en voorkeur kan kiezen. Zelfontplooiing is immers belangrijk.

Extreem-rechts ondermijnt dit door het aanbod aan vrijetijdsactiviteiten te controleren. Het cultureel aanbod mag niet divers zijn, moet kritische geesten ontmoedigen en de monoculturele visie ondersteunen.

Het recht om te stemmen en actief deel te nemen aan het gemeenschapsleven

Het stemrecht en de vrijheid om deel te nemen aan het gemeenschapsleven en het maatschappelijk debat zijn de peilers van een actief burgerschap. Dit komt iedereen toe, ongeacht zijn herkomst.

Extreem-rechts wil bevolkingsgroepen van allochtone oorsprong uitsluiten uit het politieke leven.

Het recht op emancipatie van de vrouw

Het vergde een harde strijd om te komen tot het recht van de vrouw om zelf te beslissen wat er met haar lichaam gebeurt. Contraceptie en abortus zijn belangrijke overwinningen in de emancipatiestrijd.

Extreem-rechts blijft zich verzetten tegen het recht op abortus, weigert nieuwe medische hulpmiddelen die de emancipatie vergroten, en wil de vrouw terug aan de haard.

Het recht om openlijk zijn seksuele geaardheid te beleven

Iemands seksuele geaardheid mag in geen geval een reden tot discriminatie zijn.

Extreem-rechts is tegen het homohuwelijk en tegen adoptie door holebikoppels.

Het recht van werknemers om zich te verenigen

De vrijheid van werknemers om zich te organiseren en rechten op te eisen is een duur betaalde verworvenheid.

Extreem-rechts wil vakbonden rechtspersoonlijkheid geven om stakingen en andere syndicale acties te kunnen bestraffen. Bovendien wil extreem-rechts de vakbonden vervangen door corporaties per beroepssector waarin naast de werknemers ook de bedrijfsleiders zitten.

Het recht om te beschikken over kwaliteitsvolle basisvoorzieningen

We hebben een uitgebreid net aan openbare diensten en private organisaties, die basisvoorzieningen als water, elektriciteit, gas, enz. verstrekken aan betaalbare prijzen.

Extreem-rechts is voor de afbouw van openbare voorzieningen en wil ze volledig privatiseren, waardoor steeds meer mensen uit de boot vallen. Om van de openbare diensten te genieten (tenminste wat er van de openbare diensten overgebleven is na privatisering!) moet men aan hun bloed-en-bodem-criteria beantwoorden.

Contact

Advertenties

5 reacties so far
Plaats een reactie

[…] door met de campagne Kwestie van overleven. Geen stem voor extreem-rechts. Een informatiefolder met argumenten, de rode driehoekpin, de website http://www.rodedriehoek.be en ondersteunende videospot door Jaco Van […]

Pingback door Humanieuws » Blog Archive » Draag de Rode Driehoek

Ik kan me heel goed in deze tekst vinden, met één grote uitzondering. Die uitzondering is echter sterk genoeg om de rode driehoek principieel niet te dragen.

Werknemers hebben zeker het recht om zich te groeperen, net als andere groepen van mensen (humanisten, communisten, pessimisten, gitaristen, separatisten, boeddhisten, werkgevers, zelfs racisten). Ook het recht om te staken (het werk onderbreken) vind ik belangrijk. Maar net als individuen hebben groeperingen naast rechten ook plichten. Net zoals de kerken niet boven de wet (zouden mogen) staan, zijn ook vakbonden niet ongenaakbaar. Uit het verleden leren we dat ook vakbonden wel eens over de schreef gaan: werkwilligen verhinderen hun arbeidscontract na te leven, belastingsontduiking, fraude, recent zelfs nog een gijzeling directieleden. Rechtspersoonlijkheid voor vakbonden zou vanzelfsprekend moeten zijn; niet om stakingen te verhinderen of te verbieden maar omwille van de principes van democratie en rechtsstaat.

Reactie door Adhemar

Geachten,

Ik ben opgevoed in een liefdevol gezin waar plaats was voor vrije mening en tederheid.
Om enkele voorbeelden te geven;
Mijn ouders kozen ervoor hun 3 kinderen niet te dopen omdat zij wilden dat wij kozen voor ons eigen geloof. Zij werder door hun ouders verplicht om naar de regels van een katolieke sekte te leven en ervaarden daardoor ook een slechte jeugd (jeugdboeken mochten niet gelezen worden, zelfs niet voor eductieve doeleinden, opgelegd door school, dit zou volgens de sekte ‘onreine,…’ gedachten opwekken.
Als wij later zouden kiezen om ons te laten dopen,… zouden zij daar geen enkel probleem mee hebben.
Mijn ouders hebben het helemaal niet gemakelijk gehad als wij in onze pubertijd kwamen en uit wilden gaan. Want mijn ouders wisten niet was dat was. En op het nieuws zien ze alleen de negatieve dingen, uitgaande jeugd die op het verkeerde pad komen door drugs,…
Voor hen was het dus zo goed als hun kinderen los laten in een onbekende wereld.

Ik weet wat onverdraagzaamheid, haat, isolatie,… is want om dit allemaal te vermijden heb ik volledig moeten breken met vele andere familieleden.
Zij vonden ons een schande; niet gedoopt, jeugdboeken lezend, ‘onaanvaarbare’ vrijheden op alle gebied (uitgaan, vrije mening, durven tegenspreken als we vonden dat onze ouders ongelijk hadden,…)
Als je al voor je geloof je kleinkinderen laat vallen…

Zelf ben ik al verschillende keren slachtoffer geweest (verkeersagressie, onverdraagzaamheid, pesterij,…)

Ik vind het super dat zo’n organisaties als de uwe bestaan. Want ik ben ervan overtuigd dat we alleen zo, met de standpunden van Rode Driehoek, nog iets moois kunnen maken van deze wereld want ik heb de indruk dat het helemaal verkeerd gaat.

Mijn vriend, mijn ouders, mijn broer, mijn zus en ik dragen het rode driehoekje om te tonen dat het anders en beter kan!

Reactie door Mary

Hallo,
Ik ben een meisje van 15 jaar, ik weet dat ik nog wat jong ben maar ik ben niet dom. Ik sta helemaal achter deze organisatie want ik ben absoluut tegen racisme & discriminatie en voor solidariteit & verdraagzaamheid. Ik weet dat extreem-rechts racisme & discriminatie sterk in de had werkt en wat ik nog erger vind, is dat er zoveel jonge mensen voor extreem-rechts zijn. Maar het is moeilijk om mensen van mening doen te veranderen, dus jammer genoeg zullen er altijd veel mensen blijven die het slechte van extreem-rechts niet inzien. Maar ik blijf tegen extreem-rechts en ik zal altijd proberen de mensen om mij heen ook te overtuigen.

Maya.

Reactie door Maya W

Door zulke acties te doen kan men zich aan nog meer provocaties van het rechtse front verwachten. Mensen hebben nog steeds de vrijheid om te beslissen op welke partij ze stemmen. Men hoeft ze écht niet met propagandamiddelen zoals deze te overtuigen. Een rode driehoek schept apartheid, schept een links intellectueel volkje dat zich superieur voelt omwille van zijn politieke voorkeur. Even erg als het rechtse front, naar mijn mening. Men pleit voor een coherente samenleving waar diversiteit niet tot conflicten hoeft te leiden. Door deze actie maakt men duidelijk het verschil tussen mensen, door zoiets te dragen wilt men voldoen aan de sociale wenselijkheid: ‘ Ik ben links, ik ben een ethisch correcte burger.’ De mensen die dit doen om een aanzien te krijgen en om als goed bestempeld te worden zijn even erg als hetgene waar ze zo fel tegen fulmineren.
Ik ben niet extreemrechts, niet rechts, maar acties zoals deze zorgen voor nog meer problemen. Kijk naar ‘de zonder haat straat’, overgenomen door Dewinter als ‘ de zonder jihad straat ‘. Wederom een conflict dat niet had hoeven te gebeuren moesten we zo’n acties achterwege laten. Ik denk dat iedereen wel beseft dat het rechtse front hier een tegenreactie op gaat hebben en dat het resultaat van deze actie net hetzelfde zal zijn als die van anderen: roepen met slogans van beide zijden en de echte dialoog volledig uitsluiten. Chapeau voor de zoveelste blijk van een kinderachtig, sociaalwenselijk wereldbeeld.

Reactie door Sanne
Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s%d bloggers liken dit: